Były ordynator Sali Porodowej w Instytucie Ginekologii i Położnictwa przy ul. Polnej oraz Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu im. Juraszów przy ul. Lutyckiej.

więcej
Doświadczony klinicysta z zakresu profilaktyki onkologicznej
i diagnostyki ultrasonograficznej.

więcej
Zespół uzupełniają doświadczona położna z licencjatem
Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz pielęgniarka z długoletnim stażem pracy na oddziałach zabiegowych.

więcej

Doc. dr hab. n. med. andrzej klejewski

  specjalista ginekologii i położnictwa

Były ordynator Sali Porodowej w Instytucie Ginekologii i Położnictwa przy ul. Polnej oraz Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu im, Juraszów przy ul. Lutyckiej. 
Adiunkt w Klinice Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autor 143 publikacji naukowych z zakresu ginekologii i położnictwa oraz diagnostyki płodu. Praca habilitacyjna obejmowała tematykę "Oceny biofizycznej wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu".

Promotor 6-ciu rozpraw doktorskich, 102 prac magisterskich z zakresu ginekologii
i położnictwa.

Obecnie prowadzi wykłady i seminaria w Katedrze Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

dr n. med. kornelia tomaszewska

  SPECJALISTA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Doświadczony klinicysta z zakresu profilaktyki onkologicznej i diagnostyki ultrasonograficznej.

Pracowała w Katedrze Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
 

Personel

  Zespół uzupełniają doświadczona położna z licencjatem
Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz pielęgniarka z długoletnim stażem pracy na oddziałach zabiegowych.